IT služby a soudní znalectví

Poskytuji služby správy IT:
Jsem též soudním znalcem v oborech:
Ing. Jaroslav Martínek
Véska 8, Dolany
Tel.: 604 548 392
Mail: jamar@jamar.cz

© Jamar